Pamietniki Fenka. Kamperem przez Polske by Jurczynska Anna audiobook

Pamietniki Fenka. Kamperem przez Polske: Cz??c 1

By Jurczynska Anna
Read by Joanna Korpiela-Jatkowska

Fenek.pl
1.55 Hours 1
Format : Digital Download (In Stock)
  • $7.00
    or 1 Credit

    ISBN: 9788366235113

Odkrywaj Polsk? z FenkiemW ?yciu Twojego dziecka przychodzi czas, kiedy przestrze? mieszkania, podwórka, a nawet rodzinnej miejscowo?ci – robi si? dla niego zbyt ciasna. To doskona?y moment, ?eby pokaza? mu pi?kno tych zak?tków ?wiata, których nie mia?o jeszcze okazji pozna?. „Kamperem przez Polsk?” to nowa seria przygód Fenka – sympatycznego bohatera, którego pokocha?y ju? tysi?ce przedszkolaków. Historie te maj? form? pami?tników i adresowane s? do dzieci w wieku od 7 lat do 9 lat. Ka?da ksi??ka w zupe?nie nowatorski otwiera si? na ?ywy kontakt z ma?ymi czytelnikami. ***Zanim nadejdzie dzie?, w którym Twoje dziecko powie Ci, ?e wzywa je wielka przygoda, zanim przyjdzie moment, w którym wypu?cisz jego d?o? ze swojej r?ki, by wreszcie mog?o ruszy? na podbój doros?ego ?wiata – podaruj mu swój czas. A potem usi?d? razem z nim s?uchaj t? ksi??k?. Po chwili poczujesz, jak zanurzacie si? w lekturze, która wci?ga Was po uszy i poch?ania bez reszty... Warto?ciowe tre?ci"Kamperem przez Polsk?" to kolejny cykl przygód Fenka, którego przedszkolne przygody znaj? wszyscy Wierni Czytelnicy. Razem z nim uczyli si? liczy?, czyta?, poznawa? tajemnice przyrody i rozpoznawa? swoje uczucia. Zasypiali przy fenkowych ko?ysankach. Bawili si? razem z nim.Fenek dorasta i ju? jako ucze? wyrusza na wypraw? po Polsce. Towarzyszy mamie, która pi?knie ?piewa podczas koncertów organizowanych przez niezawodnego tat?. Nie zabraknie te? m?odszej siostry Feni, wiernego przyjaciela Maksa, dziadka i babci oraz kilku nowych, interesuj?cych znajomych. Przygody, które przytrafiaj?si? Fenkowi mog? przydarzy? si? ka?demu dziecku. Niektóre s? zabawne, inne zmuszaj? do refleksji, czasem bywa niebezpiecznie. W ka?dym nowym miejscu Fenek chce prze?y? jak najwi?cej, dowiedzie? si? nowych rzeczy, do?wiadczy? nieznanych prze?y?. Jest to mo?liwe, bo podró?uje po jednym z najpi?kniejszych krajów Europy, w którym historia i przyroda przeplataj? si? i tworz? wspania?? ca?o??.Niezapomnianych podró?y z Bliskimi po Ojczy?nie powinno do?wiadczy? ka?de dziecko. B?dzie to kapita?, który zaprocentuje w doros?ym ?yciu. Wyro?nie z niego ciekawo?? ?wiata, pewno?? siebie i poczucie przynale?no?ci do kraju, w którym przysz?o si? na ?wiat. Fenek odwiedzadu?e miasta i niewielkie miejscowo?ci. Udowadnia, ?e wsz?dzie mo?na znale?? przygod? i niespodziank?. Zabierzcie ksi??eczki o Fenku na rodzinne wyprawy. Niech b?d? Waszymi przewodnikami w podró?ach dzie?mi po Polsce.Odkryj skarby polskiej ziemiW cz??ci pierwszej Fenek odwiedzi takie miejsca jak:- Wroc?aw,- Pozna?- Szczecin - Warszaw?- Puszcz? Bia?owiesk?- Gda?sk- Kraków- Jaskini? Nied?wiedzi?- ?ód?- Wolin- Duszniki Zdrój- OpoleCzy dziecko mo?e mie? pozytywny wzór?Tak. Jest to pierwszy pami?tnik, w którym bohater nawi?zuje tak silne relacje z dzieckiem. Uczy pozytywnych warto?ci, nowych s?ów i poj?? i walorów polskiej ziemi. Po tej lekturze zapragniesz wyruszy? we wspóln? podró?, aby zobaczy? te miejsca, o których pisze autor.

Learn More
Membership Details
  • Only $12.99/month gets you 1 Credit/month
  • Cancel anytime
  • Hate a book? Then we do too, and we'll exchange it.
See how it works in 15 seconds

Summary

Summary

Odkrywaj Polsk? z FenkiemW ?yciu Twojego dziecka przychodzi czas, kiedy przestrze? mieszkania, podwórka, a nawet rodzinnej miejscowo?ci – robi si? dla niego zbyt ciasna. To doskona?y moment, ?eby pokaza? mu pi?kno tych zak?tków ?wiata, których nie mia?o jeszcze okazji pozna?. „Kamperem przez Polsk?” to nowa seria przygód Fenka – sympatycznego bohatera, którego pokocha?y ju? tysi?ce przedszkolaków. Historie te maj? form? pami?tników i adresowane s? do dzieci w wieku od 7 lat do 9 lat. Ka?da ksi??ka w zupe?nie nowatorski otwiera si? na ?ywy kontakt z ma?ymi czytelnikami. ***Zanim nadejdzie dzie?, w którym Twoje dziecko powie Ci, ?e wzywa je wielka przygoda, zanim przyjdzie moment, w którym wypu?cisz jego d?o? ze swojej r?ki, by wreszcie mog?o ruszy? na podbój doros?ego ?wiata – podaruj mu swój czas. A potem usi?d? razem z nim s?uchaj t? ksi??k?. Po chwili poczujesz, jak zanurzacie si? w lekturze, która wci?ga Was po uszy i poch?ania bez reszty... Warto?ciowe tre?ci"Kamperem przez Polsk?" to kolejny cykl przygód Fenka, którego przedszkolne przygody znaj? wszyscy Wierni Czytelnicy. Razem z nim uczyli si? liczy?, czyta?, poznawa? tajemnice przyrody i rozpoznawa? swoje uczucia. Zasypiali przy fenkowych ko?ysankach. Bawili si? razem z nim.Fenek dorasta i ju? jako ucze? wyrusza na wypraw? po Polsce. Towarzyszy mamie, która pi?knie ?piewa podczas koncertów organizowanych przez niezawodnego tat?. Nie zabraknie te? m?odszej siostry Feni, wiernego przyjaciela Maksa, dziadka i babci oraz kilku nowych, interesuj?cych znajomych. Przygody, które przytrafiaj?si? Fenkowi mog? przydarzy? si? ka?demu dziecku. Niektóre s? zabawne, inne zmuszaj? do refleksji, czasem bywa niebezpiecznie. W ka?dym nowym miejscu Fenek chce prze?y? jak najwi?cej, dowiedzie? si? nowych rzeczy, do?wiadczy? nieznanych prze?y?. Jest to mo?liwe, bo podró?uje po jednym z najpi?kniejszych krajów Europy, w którym historia i przyroda przeplataj? si? i tworz? wspania?? ca?o??.Niezapomnianych podró?y z Bliskimi po Ojczy?nie powinno do?wiadczy? ka?de dziecko. B?dzie to kapita?, który zaprocentuje w doros?ym ?yciu. Wyro?nie z niego ciekawo?? ?wiata, pewno?? siebie i poczucie przynale?no?ci do kraju, w którym przysz?o si? na ?wiat. Fenek odwiedzadu?e miasta i niewielkie miejscowo?ci. Udowadnia, ?e wsz?dzie mo?na znale?? przygod? i niespodziank?. Zabierzcie ksi??eczki o Fenku na rodzinne wyprawy. Niech b?d? Waszymi przewodnikami w podró?ach dzie?mi po Polsce.Odkryj skarby polskiej ziemiW cz??ci pierwszej Fenek odwiedzi takie miejsca jak:- Wroc?aw,- Pozna?- Szczecin - Warszaw?- Puszcz? Bia?owiesk?- Gda?sk- Kraków- Jaskini? Nied?wiedzi?- ?ód?- Wolin- Duszniki Zdrój- OpoleCzy dziecko mo?e mie? pozytywny wzór?Tak. Jest to pierwszy pami?tnik, w którym bohater nawi?zuje tak silne relacje z dzieckiem. Uczy pozytywnych warto?ci, nowych s?ów i poj?? i walorów polskiej ziemi. Po tej lekturze zapragniesz wyruszy? we wspóln? podró?, aby zobaczy? te miejsca, o których pisze autor.

Reviews

Reviews

Author

Author Bio: Jurczynska Anna

Author Bio: Jurczynska Anna

Titles by Author

Details

Details

Available Formats : Digital Download
Category: Nonfiction/Family & Relationships
Runtime: 1.55
Audience: Adult
Language: Polish