Tướng Quân Hà Đặc by Trần Việt Quỳnh audiobook

Tướng Quân Hà Đặc

By Trần Việt Quỳnh
Read by Trung Nghị

Author's Republic
1.31 Hours 1
Format : Digital Download (In Stock)
  • Regular Price: $14.99

    Special Price $8.99

    or 1 Credit

    ISBN: 9781982772659

Hà Chương và Hà Đặc là 2 anh em ruột .Năm 1285, quân xâm lược Mông - Nguyên bị quân ta đánh bại phải rút về nước, đạo quân của Nạp Tốc Lạt Đinh trên đường rút chạy về Vân Nam, chúng đi qua vùng Phù Ninh, Hà Đặc,Hà Chương đã đem quân chặn đánh khiến chúng phải co cụm lại tìm cách đối phó. 2 ông đã khéo léo dùng mưu đánh vào tâm lý quân địch như vận động nhân dân trong vùng lấy tre đan thành những người khổng lồ, cho mặc áo và đêm đêm dẫn ra, dẫn vào, lúc ẩn, lúc hiện, khiến cho địch quân tưởng có thiên binh, thiên tướng xuống giúp sức cùng quân dân Đại Việt đánh chúng. Hà Đặc lại cho đục thủng những thân cây to trong rừng và cắm những mũi tên lớn vào, làm cho quân giặc càng hoang mang tưởng rằng ở vùng này có những người khổng lồ sinh sống bắn được những mũi tên cứng xuyên cây to nên chúng hết sức lo sợ không dám tự do đi lại. Lợi dụng lúc quân địch hoang mang dao động, ông cho quân dân binh đến lập kích phá tan doanh trại của chúng. Quân giặc thua to, tháo chạy, ông cho quân làm cầu phao bắc qua sông truy đuổi. Chẳng may ông bị trúng tên và tử trận. Hà Chương cũng là 1 vị tướng tiêu biểu, ông đã đánh nhiều trận khiến quân giặc sống trong sợ hãi Ông đã dẫn quân dân binh cùng với anh dồn đánh quân Mông - Nguyên khắp vùng Phù Ninh, bị hậu quân giặc chặn đánh, ông bị thua và bị bắt nhưng trốn về . Sau đó đem quần áo lấy được trong trại giặc rồi lại trà trộn và quan giặc, cùng quân đội của mình phá tan doanh trại giặc. Ông cũng đã hy sinh trong 1 lần truy kích địch ở vùng Yên Bái

Learn More
Membership Details
  • Only $12.99/month gets you 1 Credit/month
  • Cancel anytime
  • Hate a book? Then we do too, and we'll exchange it.
See how it works in 15 seconds

Summary

Summary

Hà Chương và Hà Đặc là 2 anh em ruột .Năm 1285, quân xâm lược Mông - Nguyên bị quân ta đánh bại phải rút về nước, đạo quân của Nạp Tốc Lạt Đinh trên đường rút chạy về Vân Nam, chúng đi qua vùng Phù Ninh, Hà Đặc,Hà Chương đã đem quân chặn đánh khiến chúng phải co cụm lại tìm cách đối phó. 2 ông đã khéo léo dùng mưu đánh vào tâm lý quân địch như vận động nhân dân trong vùng lấy tre đan thành những người khổng lồ, cho mặc áo và đêm đêm dẫn ra, dẫn vào, lúc ẩn, lúc hiện, khiến cho địch quân tưởng có thiên binh, thiên tướng xuống giúp sức cùng quân dân Đại Việt đánh chúng. Hà Đặc lại cho đục thủng những thân cây to trong rừng và cắm những mũi tên lớn vào, làm cho quân giặc càng hoang mang tưởng rằng ở vùng này có những người khổng lồ sinh sống bắn được những mũi tên cứng xuyên cây to nên chúng hết sức lo sợ không dám tự do đi lại. Lợi dụng lúc quân địch hoang mang dao động, ông cho quân dân binh đến lập kích phá tan doanh trại của chúng. Quân giặc thua to, tháo chạy, ông cho quân làm cầu phao bắc qua sông truy đuổi. Chẳng may ông bị trúng tên và tử trận. Hà Chương cũng là 1 vị tướng tiêu biểu, ông đã đánh nhiều trận khiến quân giặc sống trong sợ hãi Ông đã dẫn quân dân binh cùng với anh dồn đánh quân Mông - Nguyên khắp vùng Phù Ninh, bị hậu quân giặc chặn đánh, ông bị thua và bị bắt nhưng trốn về . Sau đó đem quần áo lấy được trong trại giặc rồi lại trà trộn và quan giặc, cùng quân đội của mình phá tan doanh trại giặc. Ông cũng đã hy sinh trong 1 lần truy kích địch ở vùng Yên Bái

Reviews

Reviews

Author

Author Bio: Trần Việt Quỳnh

Author Bio: Trần Việt Quỳnh

Titles by Author

Details

Details

Available Formats : Digital Download
Category: Nonfiction
Runtime: 1.31
Audience: Adult
Language: English